Naším oborem je vibrační technika

Vyrábíme průmyslové vibrátory, příložné vibrátory a vibromotory pro průmyslové použití

Vibrace je kmitání. Při mechanickém kmitání dochází k pohybu tělesa nebo struktury kolem klidové, popř. rovnovážné polohy. Hmota uvedená do pohybu vlastní mechanickou energii.

Technika kmitání potřebuje jako pohon tzv. budič kmitů. Vibrátory budí hmotu uváděnou do pohybu většinou periodickou silou a způsobují kmitání s určitou frekvencí a amplitudou.

U nevyváženého buzení opisuje vzbuzená hmota kruhovou, popř. eliptickou dráhu. Při buzení lineárním vibrátorem dochází k vratnému pohybu hmoty.

Pro pohon vibrátorů jsou běžné tři druhy energie: pneumatická, elektrická nebo hydraulická energie.

Oblasti, ve kterých se vibrační technika používá

Webac Vibro s.r.o.

Naše vibrační technika se používá mimo jiné v následujících průmyslových odvětvích: přepravní, dávkovací, vážící a prosévací technika, chemie, hornictví, strojírenství, kameny a zeminy, hutnický, balicí, stavební a potravinářský průmysl, slévárny, klimatizační a protiprachová technika.

Průmyslové vibrátory a příložné vibrátory se používají k dávkování, vyprazdňování, odprašování, odvodňování, odvzdušňování, k přepravě, uvolňování, kypření, zhušťování, míchání, prosévání, třídění, čištění, zkoušení, přivádění atd.

Vibrátory a vibromotory mají možnosti použití i v následujících oblastech: stavební stroje, sila, zásobníky, žlabové dopravníky, šroubovité vibrační dopravníky, dopravní hrnce, formy, bednění, vibrační stoly, stroje pro formování kamene, stroje pro vyhlazování povrchu, vibrační lišty, stojany a rošty, filtrační zařízení, spádové trubky, balicí stroje a další.

Důležitými oblastmi průmyslu, ve kterých se vibrační technika využívá, jsou:

Doprava

Částečky přepravovaného materiálu narážejí v určitém úhlu tak, že vzniká sled házecích mikro-pohybů a tím posuvný pohyb v jednom směru.

Uvolňování

Jednotlivé částice sypkého materiálu se vibrací uvolňují ze spojení. Snížením tření dochází k uvolnění, popř. toku materiálu.

Zhuštění

Snížením tření mezi částečkami materiálu dochází k přeskupení. Působením tíhy se docílí větší hustota materiálu při současném odvzdušnění.