» Ostatní výrobky - Pneumatický oklepávač

AC pístový vibrátor využívá stlačeného vzduchu ke stlačení a zpětného pohybu pístu pro vyvolání vibrace. Také frekvence a amplituda vibrace může být upravena tlakem vzduchu. AC1 pístový vibrátor může být použit různým způsobem na dopravnících, podavačích, k plnění, hutnění, přesívání, jak uvnitř, tak venku. Nesmí být používán ponořený v tekutině.

AC1-C série:
Typ se vzduchovým polštářem, s nízkou hladinou hluku. Je vhodný pro umístění v klidných zónách; pro umístění jako oklepávač stěn cisterny a pro řešení problému s tokem materiálu. Může být také navrhnut pro použití na třídiči, dopravníku.

AC1-S série:
Náraz pístu může uvolnit rez nahromaděnou uvnitř trubky. Přímý úder na cisternu s materiálem s vysokou vlhkostí může zvětšit objem materiálu, ucpat trubky, způsobit korozi.

Minimální tlak vzduchu: 2 bary (29 PSI)/ maximální tlak vzduchu: 6 barů (87 PSI)

Pracovní teplota nemá přesáhnout 100°C (220°F)

Montáž

pneumatický oklepávač

Abychom zabránili rozkmitu stěny cisterny způsobené pohybem vibrátoru doleva a doprava, je dobré použít U profil. Abychom zabránili rozbití stěny cisterny silou vibrátoru, doporučuje se uchytit motor přerušovaným svárem (na obou koncích U profilu je třeba 10 mm volného místa) – viz.obrázek. Ta strana, kde je výfuk vzduchu, má být dole. Vibrátor musí být připevněn pevnostními šrouby. Specifikace a dotažení šroubů je uvedeno níže:

Typ Šroub Utažení (kgm)
AC1030 M8 150-210
AC1040 M10 300-420
AC1060 M14 600-800
 • Upevňujte vibrátor pérovými podložkami nebo šrouby se zámkem, aby nedocházelo k jejich uvolňování vibrováním. Také doporučujeme použít lepidlo pro jejich zajištění. Pro úplné využití výkonnosti vibrátoru doporučujeme použít soustavu – filtr/regulace/mazání, solenoidní ventil, potřeba bude PU hadice.
 • Všechny vibrátory vyžadují při chodu domazávání olejem s nízkou viskozitou SAE 20. Olej je třeba kápnout každé tři minuty (množství oleje je třeba přizpůsobit pracovním podmínkám vibrátoru).

Technické údaje

Typ Frekvence (AC1M) Síla (N) Spotřeba (1/min) Váha (kg)
  2kg/cm2 4kg/cm2 6kg/cm2 2kg/cm2 4kg/cm2 6kg/cm2    
AC1030C 1765 2308 2857 195 380 560 230 0,9
AC1040C 1333 1677 1875 275 531 715 249 1,9
AC1060C 1000 1200 1340 404 780 1030 269 4,5
AC1030S 1900 2885 3500 3600 5400 6200 250 1,0
AC1040S 1700 2459 3000 6450 8750 9400 270 2,1
AC1060S 1200 1800 1900 6900 12850 13850 300 4,8
 • Je nutné zkontrolovat frekvenci při prvním spuštění, násypka má být plná.
 • Mazací zátka na vibrátoru je vyměnitelná. Prosím při instalaci ji zkontrolujte.
 • Prosím zkontrolujte upevnění vibrátoru před spuštěním a příslušenství včetně přívodu vzduchu. Průběžně udržujte.

Varování

pneumatický oklepávač
 • Prosím zjistěte před spuštěním, zda je víčko domazávání uzavřené, aby se zabránilo nebezpečí při spuštění vibrátoru.
 • Maximální tlak vzduchu 6 Barů (87 PSI) / maximální teplota 100°C (220°F).
 • Pokud potřebujete montovat jiné přístroje v blízkosti vibrátoru, vypněte jeho přívod vzduchu.
 • V případě, že se povolí připojovací šrouby vibrátoru, hrozí obsluze nebezpečí.
 • Prosím kontrolujte často domazání vibrátoru (pokud je množství tuku méně než 35%, prosím doplňte).
 • prosím použijte impregnaci pro rychlý spoj na 2-3 závity, ale prosím nechte 2 mm před šroubením bez impregnace, což zabrání vniknutí impregnace do vibrátoru.
 • Spojte vibrátor s bezpečnostním kabelem, pokud je vibrátor instalovaný na násypce.
Problém Možná příčina Řešení problému
Vibrátor po zapnutí nefunguje Není vzduch Zkontrolujte, zda je puštěný vzduch, příp.zda funguje kompresor.
Příliš nízký tlak vzduchu Zkontrolujte tlakoměr v soustavě filtr/regulátor/domazávání a seřiďte kompresor.
Solenoidní ventil se neaktivuje Solenoid je rozbitý, potřeba vyměnit.
Nainstalovaná vadná průchodka vzduchu Zkontrolujte průchodku.
Příliš slabá vibrace Příliš mnoho větví na hlavním přívodu Zvětšit přiměřeně rozdělovač od hlavního přívodu, rozdělovacího potrubí, nebo přivést zvlášť hadici.
Nedostačující přívod vzduchu Ujistěte se, zda je použito požadované zařízení
Chyba při instalaci výfuku vzduchu a průchodky Zkontrolovat tlak v soustavě filtr/regulace/domazávání a dodat tak více vzduchu.
Nevhodně zvolená soustava filtr/regulace/domazávání, solenoidní ventil, ke zvolené trubce. Ujistěte se, zda je použita požadovaná sestava.
Trubky jsou příliš dlouhé Délka trubek nemá přesáhnout 5 m.
Ucpání nečistotou u vývodu vzduchu Zkontrolujte přívod tlaku vzduchu a nastavte silnější.
Hlasitá vibrace Uvolněný šroub Utáhnout šrouby.
U profil nebyl správně přivařen Znovu přivařit.
Vibrátor sám má problém Sundat vibrátor a spustit ho samostatně. Musí být opraven, pokud nespávně funguje.
Hlučný solenoidní ventil Ve ventilu jsou částice Vyměnit solenoidní ventil.
Okruh solenoidu uvolněný Opět upevnit
 • AC1-C výrobky mají být instalovány tak, aby píst nenarážel přímo do těla vibrátoru. Jinak dojde k jeho poškození brzy po spuštění.
 • Při poruše vibrátoru nás vždy kontaktujte.