» Pneumatické vibromotory - obecný přehled

Vyrábíme tyto typy pneumatických vibrátorů

Kuličkový vibromotor

 • jednoduché konstrukční provedení
 • bezolejový provoz
 • řízené
 • nevyžadují údržbu
 • odolné proti opotřebení

Turbínový / kuličkový / válečkový vibromotor

 • Turbínový
 • bezhlučný
 • bezolejový provoz
 • malá spotřeba vzduchu
 • ATEX II 2G c T6
 • Kuličkový
 • rychlý rozběh
 • bezolejový provoz
 • výhodná cena
 • Válečkový
 • velké odstředivé síly
 • žádný doběh

Pístový vibromotor

 • lineární kmitání
 • bezhlučný
 • bezolejový provoz
 • malá spotřeba vzduchu
 • řízený

AC pneuamatický pístový vibrátor/oklepávač

AC pístový vibrátor využívá stlačeného vzduchu ke stlačení a zpětného pohybu pístu pro vyvolání vibrace. Také frekvence a amplituda vibrace může být upravena tlakem vzduchu. AC1 pístový vibrátor může být použit různým způsobem na dopravnících, podavačích, k plnění, hutnění, přesívání, jak uvnitř, tak venku. Nesmí být používán ponořený v tekutině.